شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ

مهندسین مشاور پویاب در راستای افزایش بهره وری آب و توسعه و بهبود منابع آب و خاک کشور، مطابق با مبانی توسعه پایدار، عهده دار طیف وسیعی از خدمات مهندسی در زمینه مطالعه، طراحی، نظارت بر ساخت و بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی بوده است. این مهندسین مشاور مفتخر است که در بیش از 30 سال فعالیت حرفه ای خویش بسیاری از پروژه های ملی و بین المللی را با موفقیت به اتمام رسانده است. اهم فعالیت های این بخش که کیفیت انجام آنها موجب دریافت رضایت کارفرمایان ما بوده است به شرح زیر می باشد:

• مطالعات شناخت وضع موجود
• خاكشناسی، طبقه بندی و تناسب اراضی
• زمین‌شناسی و ژئوتكنیك اراضی شبکه
• شناسایی پتانسیل منابع آب و خاك به منظور امكان یابی توسعه منابع مذكور
• طراحی سیستم های آبیاری و زهكشی
• ایستگاه‌های پمپاژ و تجهیزات وابسته
• بندهای انحرافی، سامانه‌های انتقال آب و تأسیسات آبگیری
• كشاورزی، دامپروری و اقتصاد
• كنترل سیلاب و ساماندهی رودخانه‌ها
• مطالعات مشاركت مردمی و تشكل‌های آب‌بران
• تهیه و تدوین اسناد مناقصه
• مطالعات اقتصادی طرح ها و انتخاب بهترین گزینه از دیدگاه اقتصادی- فنی